Meny
Borgerlig Vigsel

Vigsel

Förberedelse för en borgerlig vigsel
Vigselförättare vid borgerlig vigsel
Personlig Ceremoni
Registrera Partnerskap
Kyrklig Vigsel
Bra att veta

Kontakt

Kontakt
 


Att förbereda en borgerlig vigsel

Innan man kan ingå äktenskap genom en borgerlig vigsel måste man tänka på vissa saker. Först och främst måste man bestämma sig för en plats där ceremonin ska äga rum och sedan måste ett datum spikas. För att boka plats och tid vänder man sig till kommunkontoret eller tingsrätten i den ort där man vill gifta sig. Många gånger kan en borgerlig vigsel bokas med kort varsel, men vill man ha ett specifikt datum eller något speciellt arrangemang är det en god ide att vara ute i god tid för att vara säker på att man får det man vill.

Hindersprövning

Innan man gifter sig måste man begära en så kallad hindersprövning. En hindersprövning krävs för att se så att det inte finns några hinder för äktenskapet. Till exempel får man intyga att man inte redan är gift eller registrerad med någon partner. Man får också intyga att man inte är nära släkt med varandra. Likaså måste man ange om man har varit gift tidigare och i så fall hur många gånger. Är någon av parterna under 18 år måste man från länsstyrelsen få en särskild dispens.

En hindersprövning fyller man i tillsammans med den man ska ingå äktenskap. Därefter lämnar man in den till skatteverket.
Finns det inga hinder för äktenskapet skickar skatteverket intyg om hindersprövning. Intyget är bara giltligt i 4 månader och det måste ges till vigselförättaren. Det ska nämligen vara underlag till protokoll och vigselbevis. Efter vigseln får sedan paret ett vigselbevis eller ett utdrag ur vigselprotokollet och vigselförättaren underrättar skatteverket om vigseln.

NyhetI artikeln hänvisas under Praktiska förberedelser till information om att såväl kommunkontoret eller tingsrätten handhar vigslar. På förekommen anledning vill jag informera er om att tingsrätterna sedan maj 2009 inte längre handhar vigslar. Förutom kommunkontoren kan man vända sig till Länsstyrelsen som är huvudman för detta och man kan även där få uppgift om vigselförrättare.
Vore önskvärt att ni ändra i er information då flera personer vänt sig till domstolsväxeln med anledning av träff på er sida när de fått sökt information om borgerlig vigsel.